Prava pacijenata s invaliditetom

Menu

Obavezno zdravstveno osiguranje

Centar za razvoj vrijednosti

Prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja

Pravo na zdravstvenu zaštitu

Pravo na primarnu zdravstvenu zaštitu
Pravo na specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu
Pravo na bolničku zdravstvenu zaštitu
Pravo na lijekove koji su utvrđeni osnovnom i dopunskom listom lijekova HZZO-a
Pravo na dentalna pomagala koja su utvrđena osnovnom i dodatnom listom dentalnih pomagala HZZO-a
Pravo na ortopedska i druga pomagala koja su utvrđena osnovnom i dodatnom listom ortopedskih i drugih pomagala HZZO-a
Pravo na zdravstvenu zaštitu u drugim državama članicama i trećim državama

Pravo na novčane naknade

Naknadu plaće za vrijeme privremene nesposobnosti, odnosno spriječenosti za rad
Novčanu naknadu zbog nemogućnosti obavljanja poslova na temelju kojih se ostvaruju drugi primici od kojih se utvrđuju drugi dohotci, sukladno propisima o doprinosima za obvezna osiguranja
Naknadu troškova prijevoza u vezi s korištenjem zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja
Naknada za troškove smještaja uz dijete za vrijeme bolničkog liječenja djeteta
Naknada za troškove pogreba u slučaju smrti koja je neposredna posljedica priznate ozljede na radu odnosno profesionalne bolesti

Dobrovoljno zdravstveno osiguranje

Centar za razvoj vrijednosti

Tko ima pravo na besplatno dopunsko zdravstveno osiguranje?

  • osigurane osobe s invaliditetom koje imaju 100% oštećenja organizma, odnosno tjelesnog oštećenja prema posebnim propisima, osobe kod kojih je utvrđeno više vrsta oštećenja te osobe s tjelesnim ili mentalnim oštećenjem ili psihičkom bolešću zbog kojih ne mogu samostalno izvoditi aktivnosti primjerene životnoj dobi sukladno propisima o socijalnoj skrbi
  • osigurane osobe darivatelje dijelova ljudskog tijela u svrhu liječenja
  • osigurane osobe dobrovoljne davatelje krvi s više od 35 davanja (muškarci), odnosno s više od 25 davanja (žene)
  • osigurane osobe redovite učenike i studente starije od 18 godina
  • osigurane osobe čiji ukupan prihod u prethodnoj kalendarskoj godini, iskazan po članu obitelji, mjesečno nije veći od 2.251,71 kuna / 298,85 eura (prihodovni cenzus), a za osiguranike – samce, ako im prihodovni cenzus u prethodnoj kalendarskoj godini nije veći od 2.814,64 kuna / 373,57 eura