Prava pacijenata s invaliditetom

Menu

Prava pacijenata na razini EU

Traženje zdravstvene zaštite u drugoj EU zemlji

Znate li da imate pravo liječiti se u drugoj državi članici EU-a, a vaša država mora platiti dio troška ili puni trošak toga liječenja. Imate i pravo znati kakve su vam mogućnosti liječenja na raspolaganju, kako druge države EU-a osiguravaju kvalitetu i sigurnost zdravstvene zaštite te je li određenom pružatelju zdravstvenih usluga zakonom dopušteno pružati te usluge.

Centar za razvoj vrijednosti

Vaše pravo na nadoknadu troškova liječenja:

 • Ako imate pravo na liječničku pomoć u matičnoj državi, imate pravo i na nadoknadu troškova ako takvu pomoć primite u drugoj državi
 • Iznos nadoknade može iznositi najviše onoliko koliko takva liječnička pomoć košta u matičnoj državi
 • Možete izabrati bilo kojeg pružatelja zdravstvene zaštite, bilo da je javan ili privatan
 • Za neke ćete medicinske postupke (neke bolničke ili visokospecijalizirane postupke) možda morati tražiti odobrenje matične države prije nego što vas prime na liječenje u inozemstvu
 • Ako u matičnoj državi morate čekati toliko dugo da je to neprihvatljivo s medicinskog gledišta, odobrenje se mora izdati. U tom slučaju možda možete dobiti i veću nadoknadu troškova liječenja.

 

Prema propisima EU-a, osiguravatelji, zdravstvena tijela i pružatelji zdravstvene zaštite imaju obvezu pomoći vam da iskoristite ta prava u praksi!

U matičnoj državi:

Vaša matična država nadležna je za financijske aspekte prekogranične zdravstvene zaštite (ako imate pravo na nadoknadu troškova). Također, mora vam osigurati prikladne zdravstvene usluge prije odlaska i nakon povratka. Vaša će država uspostaviti jednu kontaktnu točku ili više njih, u okviru koje ćete moći saznati više detalja o svojim pravima, uključujući i informacije o tome na koje zdravstvene usluge imate pravo. U okviru tih točaka moći ćete saznati i trebate li tražiti odobrenje prije liječenja te kako možete uložiti žalbu ako mislite da se vaša prava ne poštuju.

Zdravstveni zavod vaše matične države obvezan je dostaviti vam presliku vašeg zdravstvenog kartona koju ćete ponijeti sa sobom. Nakon vašeg liječenja, mora vam osigurati kontrolne preglede jednako kao da ste se liječili u matičnoj državi.

U državi u koju idete na liječenje:

Ako idete na liječenje u drugu državu EU-a, imate jednaka prava kao i građani te države i na vaše se liječenje primjenjuju jednaka pravila i norme. Država u koju idete na liječenje uspostavit će jednu kontaktnu točku ili više njih, gdje možete dobiti informacije o kvaliteti i sigurnosti liječenja u toj državi te o tome kako u toj državi nadziru i uređuju pružanje zdravstvene zaštite. U okviru tih kontaktnih točaka mogu vam i potvrditi da pružatelj zdravstvene zaštite kojega ste odabrali ima pravo pružati tu uslugu. Mogu vam objasniti i prava pacijenata u toj državi.

Pružatelj zdravstvene zaštite kojeg odaberete mora vam objasniti koje su vam mogućnosti liječenja na raspolaganju i pružiti informacije o kvaliteti i sigurnosti zdravstvene zaštita koju pruža (uključujući i status svoje dozvole ili registracije, te aranžmane osiguranja od odgovornosti). Mora vam pružiti jasne informacije o cijenama kako biste unaprijed znali koliko ćete morati platiti. Na kraju će vam dati presliku zdravstvenog kartona koju ćete dostaviti u zdravstveni zavod matične države.

Rijetke bolesti

Direktiva EU-a o pravima pacijenata u prekograničnoj zdravstvenoj zaštiti zahtijeva i razvoj za uspostavljanje europskih referentnih mreža visoko specijaliziranih pružatelja zdravstvenih usluga i stručnih centara , posebice u području rijetkih bolesti, za razmjenu znanja i utvrđivanja gdje bi pacijenti trebali ići kada stručnost nije dostupna u vlastitoj domovini.

Osim toga, europska referentna mreža pomoći će pružiti pristupačne, kvalitetne i ekonomične zdravstvene usluge onim pacijentima koji zahtijevaju specifične resurse stručnosti i poboljšati pristup pacijenata u najboljoj mogućoj skrbi dostupnoj u EU za njihovo stanje.

https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-193046?lg=HR%2FHR  – putem linka i informativnog videa saznajte više kako Vaš doktor/ica mogu surađivati s drugim doktorima u EU i dobiti dodatnu stručnu pomoć pri Vašem liječenju bez da Vi ili doktor/ica napustite matičnu državu.

Što morate znati prije odlaska na liječenje izvan matične države:

 • Provjerite što vaš zdravstveni djelatnik misli o planu vašeg liječenja.
 • Preporučuje se da sa svojim liječnikom razgovarate o planu liječenja prije nego što pristanete na njega.
 • Pomno isplanirajte svoje putovanje.
 • Istražite sve mogućnosti liječenja koje vam se nude.
 • Svakako ponesite presliku svojeg zdravstvenog kartona, podatke o lijekovima koje uzimate te sve relevantne nalaze pretraga.
 • Provjerite treba li vam uputnica liječnika opće prakse kako biste imali pristup specijalističkom pregledu ili kako biste mogli dobiti nadoknadu za njega.
 • Provjerite sve detalje o pružatelju zdravstvene zaštite kojeg ste izabrali.
 • Provjerite financijska pitanja u okviru nacionalne kontaktne točke ili u zavodu za zdravstveno osiguranje u matičnoj državi.
 • Saznajte cijenu liječenja te hoće li vam nadležna tijela vaše države izravno nadoknaditi troškove ili će vam naknadno nadoknaditi sve troškove ili dio njih.
 • Provjerite je li vam potrebno odobrenje za liječenje.
 • Zapamtite da neki troškovi (put, smještaj, povratak u matičnu državu itd.) možda nisu pokriveni.
 • Pobrinite se da poslije liječenja možete otići na sve potrebne kontrolne preglede.
 • Uzmite presliku zdravstvenog kartona od svojeg pružatelja zdravstvene zaštite u inozemstvu.
 • Ako dobijete recept, zatražite onaj koji se može iskoristiti i u drugoj državi (propisima EU-a određuje se minimalni sadržaj kako bi se osiguralo da se recepti mogu upotrijebiti u svim državama).
 • Dogovorite potrebne kontrolne preglede u okviru sustava matične države (po potrebi i unaprijed).
 • Više informacija o ovim pitanjima te o hitnom i neplaniranom liječenju možete pronaći na https://europa.eu/youreurope/citizens/index_en.htm

 

Izvor: “Traženje zdravstvene zaštite u drugoj državi članici EU: vaša prava”, objavljen od strane  Europske komisije, Active Citizenship Network (Mariano Votta & Sonia Belfiore), Hrvatska Udruga za Promicanje Prava Pacijenata