Prava pacijenata s invaliditetom

Menu

Prava pacijenata i „Povelja o pravima djeteta u bolnici“

Temeljem Zakona o zdravstvenom osiguranju djeca do navršene 18. godine života s prebivalištem u Republici Hrvatskoj smatraju osiguranim osobama kojima se osiguravaju prava koja proizlaze iz osnovnog zdravstvenog osiguranja. Postoji dosta prostora za unaprjeđenja koja bi bila u interesu djece, na što je i ukazivano i u izvješćima Pravobranitelja za djecu Hrvatskom saboru. Stoga ćemo vas tijekom ovog članka upoznati s pravima djece kao pacijenata u zdravstvenom sustavu.

Zakon o zaštiti prava pacijenata navodi kako svaki pacijent ima pravo na načelo humanosti zaštite prava pacijenata.

Načelo humanosti zaštite prava pacijenata ostvaruje se:

 • osiguravanjem poštivanja pacijenta kao ljudskog bića
 • osiguravanjem prava na fizički i mentalni integritet pacijenta,
 • zaštitom osobnosti pacijenta uključujući poštivanje njegove privatnosti, svjetonazora te moralnih i vjerskih uvjerenja.

Važno je navesti kako svaki pacijent ima pravo na potpunu obaviještenost o

 • svome zdravstvenom stanju, uključujući medicinsku procjenu rezultata i ishoda određenoga dijagnostičkog ili terapijskog postupka
 • preporučenim pregledima i zahvatima te planiranim datumima za njihovo obavljanje,
 • mogućim prednostima i rizicima obavljanja ili neobavljanja preporučenih pregleda i zahvata,
 • svome pravu na odlučivanje o preporučenim pregledima ili zahvatima,
 • mogućim zamjenama za preporučene postupke,
 • tijeku postupaka prilikom pružanja zdravstvene zaštite,
 • daljnjem tijeku pružanja zdravstvene zaštite,
 • preporučenom načinu života,
 • pravima iz zdravstvenoga osiguranja i postupcima za ostvarivanje tih prava.

Zakon posebno navodi  i kako pacijent ima pravo dobiti obavijesti na način koji mu je razumljiv s obzirom na dob, obrazovanje i mentalne sposobnosti te da pacijenti s invaliditetom imaju pravo dobiti obavijesti u njima pristupačnom obliku.

 

Povelja o pravima djeteta u bolnici

(Izvor teksta: https://klinika.pravo.hr/blog/prava-pacijenata Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu – Pravna klinika)

 

Povelja je usvojena 1988. godine u Leidenu, u Nizozemskoj od strane „Europske udruge za djecu u bolnici“. Sadrži popis prava za svu djecu u vezi njihovog boravka u bolnici, kao i prije te nakon boravka. Spomenuta prava primjenjuju se na svu djecu, bez ikakve diskriminacije te se odnose na svu djecu mlađu od 18 godina.

Prema čl. 1. Povelje istaknuto je kako djecu treba primiti u bolnicu jedino u slučaju kada im se zahtijevana njega ne bi mogla pružiti u dnevnoj klinici ili kod kuće. Prije no što se dijete zaprimi potrebno je ispitati sve prikladne oblike njege te naći optimalno rješenje. Vrsta njege mora se redovno preispitivati te se ne smije nepravodobno produžavati djetetov boravak u bolnici. Isto tako, roditeljima trebaju biti pružene sve informacije, pomoć i podrška, ukoliko se dijete liječi kod kuće ili dolazi na tretman u bolnicu.

U čl. 2. Povelje navodi se kako sva hospitalizirana djeca imaju pravo tijekom svog boravka u bolnici uz sebe imati roditelja ili osobu koja ga zamjenjuje. To pravilo vrijedi bez ograničenja. U slučaju da roditelji ne mogu ili ne žele iskoristiti to pravo, dijete ima pravo na njegu od strane pogodne zamjenske osobe, pod uvjetom da je dijete kao takvu prihvaća. Djeca imaju pravo da uz njih budu roditelji tijekom noći, pretraga, tretmana, lokalne anestezije, kome, polusvijesti i tijekom postupka oživljavanja.

U čl. 3. st. 1 navodi se kako je roditelje potrebno ohrabriti te im ponuditi smještaj kako bi mogli biti uz svoje dijete i to bezuvjetno. Ova odredba uključuje krevet s kupaonicom, dnevni boravak, blagovaonicu te prostor za osobnu imovinu.

Prema st. 2 istog članka, roditelje ne treba izlagati dodatnim troškovima ili dopustiti da gube osobna primanja. Stoga bi roditelji trebali imati pravo na besplatno spavanje te besplatnu ili djelomično besplatnu hranu.

U st. 3, stoji kako bi roditelje trebalo informirati o bolničkoj rutini te ih ohrabrivati da aktivno sudjeluju u brizi o djetetu.

U čl. 4., naglašava se kako i djeca i roditelji imaju pravo biti informirani na odgovarajući način s obzirom na godine i razumijevanje. Informacije trebaju biti jasne i razumljive, a roditelji se mogu uputiti i na izvore dodatnih informacija te odgovarajuće grupe potpore.

U 2. stavku istog članka navodi se kako je potrebno smanjiti emocionalni i fizički stres na način da se poduzmu odgovarajuće preventivne mjere, prilagođene individualnim potrebama djeteta.

U čl. 5. piše kako djeca i roditelji imaju pravo informirano sudjelovati u svim odlukama glede njihove zdravstvene zaštite. Također, stavak 2 propisuje kako će se svako dijete zaštititi od nepotrebnog medicinskog tretmana i pretrage. To znači da se neće provoditi oni tretmani od kojih ne bi bilo koristi za dijete.

Članovi osoblja dužni su pružiti odgovarajuću informaciju roditeljima i djetetu koja se odnosi na trenutno zdravstveno stanje djeteta, zatim odgovarajuću informaciju o alternativnim oblicima liječenja te savjete i podršku roditeljima.

Čl.6. st. 1 govori o tome kako će se djeca njegovati zajedno s djecom koja imaju iste razvojne potrebe te neće biti smještena u sobi s odraslim pacijentima. Naglasak je na posebnim potrebama adolescenata putem uvođenja odgovarajuće infrastrukture te mogućnosti za rekreaciju. Naročito bi se trebalo izbjegavati bilo koji oblik segregacije djece, a pogotovo kulturološki oblik segregacije.

Nije prihvatljiva njega djece zajedno s odraslim osobama u istoj sobi te se prijem i tretmani djece i odraslih trebaju odvojiti.

Stavak 2 propisuje kako ne bi smjelo biti dobnog ograničenja za posjetitelje djece koja se nalaze u bolnici. Vrijeme posjeta djeci ne smije biti ograničeno na temelju dobi već na temelju zdravstvenog stanja bolesnog djeteta.

U čl. 7. sadržana je odredba po kojoj djeca imaju punu mogućnost za igru, rekreaciju i obrazovanje koje je prikladno za njihovu dob i stanje. Djeca će također biti u okruženju koje je dizajnirano, opremljeno i namješteno s osobljem u cilju s njihovim potrebama. Široke mogućnosti vezane za igru trebaju biti dostupne u obliku prikladnih igraćih materijala, osigurati odgovarajuća razdoblja za igru u sedam dana u tjednu te inspirirati kreativne aktivnosti kod sve djece. Okruženje se treba prilagoditi raznim dobnim skupinama, a ne biti fokusirano samo na određenu dobnu skupinu.

Čl. 8. ističe kako će dijete biti njegovano od strane osoblja čija izobrazba i vještine omogućuju da se odgovori na emocionalne i razvojne potrebe djece i obitelji.

Od osoblja se zahtijeva posebna profesionalna izobrazba, vještine te osjetljivost. Preduvjet za mogućnost davanja podrške u skrbi za dijete je znati i primijetiti potrebe obitelji. Osoblje bi trebalo proći i pravilnu izobrazbu za slučaj smrti bliske osobe. Bitno je i da se informacije koje se odnose na smrt djeteta trebaju davati suosjećajno, osjetljivo, nasamo i osobno.

Prema čl. 9. tim koji skrbi za dijete treba omogućiti kontinuiranu njegu, a to uključuje neprekidnost u provođenju liječenja djeteta i neprekidnost među osobljem koje provodi njegu. Timski rad zahtijeva ograničen i definiran broj osoba koje rade zajedno kao grupa, a čija aktivnost se temelji na dodatnim razinama znanja i dosljednim standardima njege koja se fokusira na fizičku, emocionalnu te psihološku dobrobit djeteta.

U čl. 10. piše kako se prema djeci treba postupati taktično te s razumijevanjem, a cijelo vrijeme je nužno poštovati njihovu privatnost. Bez obzira na dob ili stupanj razvoja, cijelo vrijeme će se osigurati zaštita privatnosti djeteta , a ona uključuje:

 • zaštitu od fizičkog izlaganja
 • zaštitu od liječenja i ponašanja koje umanjuje samopoštovanje i ismijava dijete ili ga ponižava
 • pravo djeteta da se povuče ili da bude samo
 • pravo na privatnu komunikaciju s osobljem
 • pravo na neometano druženje s bliskim članovima obitelji i prijateljima.

Odredbe Povelje vidljive su i u hrvatskom „Zakonu o zdravstvenoj zaštiti“, kao i u „Zakonu o pravobranitelju za djecu“.  U Ustavu Republike Hrvatske također postoji nekoliko odredbi prema kojima se djeci mora pružati posebna odgovarajuća zaštita.

 

 

Slikovnica “Zašto trebamo liječnika?”

Predstavljamo Vam našu prvu slikovnicu iz ovog ciklusa pod nazivom “Zašto trebamo liječnika?”. Ova aktivnost, ciklus slikovnica, pripada programu “I mi smo pacijenti – promicanje prava osoba s invaliditetom” financiranim od Ministarstva zdravstva i pružanjem financijske podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva. Slikovnica je izrađena sa svrhom da se poveća znanje djece s teškoćama u razvoju njihovim pravima. Isto tako, sa svrhom smanjenja straha i tjeskobe od odlaska liječniku i od različitih rehabilitacijskih postupaka.

Slikovnicu možete pogledati na ovom linku: https://simplebooklet.com/zatotrebamolijechnika#page=1

 

PRAVA DJECE S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU KAO PACIJENATA

Konvencija o pravima djeteta nalaže da svako dijete ima pravo na život, na odgovarajući životni standard, prehranu, smještaj pa tako i na zdravstvenu pomoć. Osim prava na igru, slobodno vrijeme, pravo na kulturne aktivnosti, tu su i pravo na informiranje i pravo na slobodu misli. Navedeno, a još i više su prava djece koje država prima kao obvezu i mora ispuniti. Isto tako, s pravima i odgovornostima djeca moraju biti upoznata.

Što se tiče prava u zdravstvenom sustavu, izdvajamo sljedeće:

Pravo roditelja na smještaj uz dijete

CJELODNEVNI

 • cjelodnevni smještaj koji ovisi o kapacitetima ustanove
 • pravo ostvaruje osigurana osoba (roditelj)
 • za dijete mlađe od 3 godine
 • jedan od roditelja ili skrbnik djeteta s težim smetnjama u razvoju pod uvjetom da roditelj ili skrbnik djeteta odnosno dijete o utvrđenim težim smetnjama u razvoju posjeduje odgovarajuće rješenje nadležnog tijela odnosno nalaz i mišljenje nadležnog tijela vještačenja u skladu sa posebnim propisima
 • jedan od roditelja ili skrbnik djeteta mlađeg od 18 godina, oboljelog od maligne ili druge bolesti koja neposredno ugrožava život, koje se nalazi na bolničkom liječenju u ugovornoj bolničkoj zdravstvenoj ustanovi za liječenje djece oboljele od malignih ili drugih bolesti koje neposredno ugrožavaju život (klinički bolnički centar, klinička bolnica, klinika)
 • jedan od roditelja ili skrbnik djeteta za vrijeme bolničke medicinske rehabilitacije djeteta u specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju
 • jedan od roditelja ili skrbnik djeteta s težim smetnjama u razvoju koje o tome u skladu s posebnim propisima posjeduje odgovarajuće rješenje nadležnog tijela odnosno nalaz i mišljenje nadležnog tijela vještačenja ima pravo na cjelodnevni smještaj uz dijete bez obzira na dob djeteta

DNEVNI

 • za dijete mlađe od 7 godina života i dijete s težim teškoćama u razvoju
 • jedan od roditelja ili skrbnik djeteta s težim smetnjama u razvoju koje o tome u skladu s posebnim propisima posjeduje odgovarajuće rješenje nadležnog tijela odnosno nalaz i mišljenje nadležnog tijela vještačenja ima pravo na dnevni smještaj uz dijete bez obzira na dob djeteta

Pravo na smještaj uz dijete oboljelo od maligne bolesti ili druge bolesti koja neposredno ugrožava život

 • osigurana osoba – jedan od roditelja ili skrbnik djeteta mlađeg od 18 godina, oboljelog od maligne ili druge bolesti koja neposredno ugrožava život, koje se nalazi na bolničkom liječenju u ugovornoj bolničkoj zdravstvenoj ustanovi za liječenje djece oboljele od malignih ili drugih bolesti koje neposredno ugrožavaju život (klinički bolnički centar, klinička bolnica, klinika) ima pravo, ovisno o smještajnim kapacitetima ugovorne bolničke ustanove, na cjelodnevni smještaj uz dijete za vrijeme njegovog bolničkog liječenja, a na osnovi iste uputnice kojom je dijete upućeno na bolničko liječenje

Pravo na naknadu za troškove smještaja

 • u slučaju da ugovorna bolnička zdravstvena ustanova nema smještajnih kapaciteta za osiguranje cjelodnevnog smještaja uz dijete, roditelj ili skrbnik djeteta po danu bolničkog liječenja ostvaruje pravo na naknadu za troškove smještaja u iznosu od 6% proračunske osnovice (26,49 eura/199,56) za tekuću godinu pod uvjetom da je mjesto prebivališta odnosno boravišta roditelja ili skrbnika djeteta udaljeno 30 i više kilometara od mjesta sjedišta ugovorne bolničke zdravstvene ustanove u kojoj se dijete liječi

Pravo na smještaj uz dijete u specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju

 • kada se provodi točno određen i utvrđen program izobrazbe roditelja ili skrbnika osigurane osobe – djeteta za dijete do navršene sedme godine života
 • kada je u provođenju rehabilitacije potrebna prisutnost roditelja odnosno skrbnika osigurane osobe zbog nužnosti pružanja pomoći koja nije obuhvaćena programom provođenja rehabilitacije (aspiracija dišnog sustava, hranjenje, samostalno obavljanje fizioloških potreba, okretanje tijekom noći i dr.)

Pravo na smještaj uz dijete za vrijeme njegova bolničkog liječenja u inozemstvu

Pravo na smještaj uz dijete koje se upućuje na liječenje u inozemstvo može se odobriti osobi koja je kao pratitelj djeteta navedena u rješenju o upućivanju djeteta na liječenje u inozemstvo, i to:

 • majci djeteta ako je jedina prehrana djeteta majčino mlijeko ili ako postoji potreba dojenja djeteta
 • jednom od roditelja ili osobi koja skrbi o djetetu mlađem od 5 godina ako to zahtijeva zdravstveno stanje djeteta.
 • iznimno, uz obrazloženje medicinskih razloga, može se odobriti smještaj i uz dijete starije od 5 godina, ako to zahtijeva zdravstveno stanje djeteta