Prava pacijenata s invaliditetom

Menu

Info kutak

Centar za razvoj vrijednosti Datum objave: 28. veljače 2024.

Prava pacijenata i „Povelja o pravima djeteta u bolnici“ Temeljem Zakona o zdravstvenom osiguranju djeca do navršene 18. godine života s prebivalištem u Republici Hrvatskoj smatraju osiguranim osobama kojima se osiguravaju prava koja proizlaze iz osnovnog zdravstvenog osiguranja. Postoji dosta prostora za unaprjeđenja koja bi bila u interesu djece, na što je i ukazivano i […]

Pročitajte više
Centar za razvoj vrijednosti Datum objave: 24. siječnja 2024.

Slikovnica “Zašto trebamo liječnika?”

Predstavljamo Vam našu prvu slikovnicu iz ovog ciklusa pod nazivom “Zašto trebamo liječnika?”. Ova aktivnost, ciklus slikovnica, pripada programu “I mi smo pacijenti – promicanje prava osoba s invaliditetom” financiranim od Ministarstva zdravstva i pružanjem financijske podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva. Slikovnica je izrađena sa svrhom da se poveća znanje djece s teškoćama […]

Pročitajte više
Centar za razvoj vrijednosti Datum objave: 10. siječnja 2024.

PRAVA DJECE S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU KAO PACIJENATA

Konvencija o pravima djeteta nalaže da svako dijete ima pravo na život, na odgovarajući životni standard, prehranu, smještaj pa tako i na zdravstvenu pomoć. Osim prava na igru, slobodno vrijeme, pravo na kulturne aktivnosti, tu su i pravo na informiranje i pravo na slobodu misli. Navedeno, a još i više su prava djece koje država […]

Pročitajte više