Prava pacijenata s invaliditetom

Menu

Temeljna prava pacijenata

1. Pravo na suodlučivanje i pravo na obavještenost

Pacijent ima pravo dobiti sve potrebne obavijesti na način koji mu je razumljiv s obzirom na dob, obrazovanje i mentalne sposobnosti.

Pacijenti s invaliditetom imaju pravo dobiti obavijesti u njima pristupačnom obliku.

Roditelj/zakonski zastupnik/skrbnik i pacijent imaju pravo biti upoznati o zdravstvenom stanju pacijenta. Isto tako, i zatražiti drugo stručno mišljenje može odbiti primiti informaciju o zdravstvenom stanju (izjava u pisanom obliku/druga osoba koja će primiti tu informaciju). Iznimno ne kada su u pitanju zarazne bolesti.

2. Pravo na prihvaćanje ili odbijanje dijagnostičkog odnosno terapijskog postupka

Pacijent ima pravo prihvatiti ili odbiti pojedini dijagnostički, odnosno terapijski postupak, osim u slučaju neodgodive medicinske intervencije čije bi nepoduzimanje ugrozilo život i zdravlje pacijenta ili izazvalo trajna oštećenja njegovoga zdravlja.

Slijepa osoba, gluha osoba koja ne zna čitati, nijema osoba koja ne zna pisati i gluhoslijepa osoba, prihvaća pojedini dijagnostički, odnosno terapijski postupak izjavom u obliku javnobilježničkog akta ili pred dva svjedoka iskazanom izjavom o imenovanju poslovno sposobne osobe koja će u njeno ime prihvaćati ili odbijati pojedini takav postupak.

Roditelj/zakonski zastupnik/skrbnik ima pravo biti upoznat sa svim rizicima koje pojedini postupak donosi. Na temelju tih saznanja donosi odluku hoće li će prihvatiti ili odbiti pojedini dijagnostički odnosno terapijski postupak, osim u slučaju neodgodive medicinske intervencije odnosno životne ugroženosti pacijenta.

3. Suglasnost za liječenje

Potpisuje roditelj/zakonski zastupnik/skrbnik kod djece.

S navršenih 16 godina dijete može samostalno dati pristanak ako je prema procjeni liječnika dovoljno zrelo za donošenje takvih odluka.
No, ako se radi o rizičnom postupku potreban je pristanak pacijenta i suglasnost roditelja/zakonskog zastupnika/skrbnika.

4. Zaštita pacijenta nad kojim se obavlja znanstveno istraživanje

Potreban je informirani pristanak.

Ako dijete ima 12 godina ili više potreban je pristanak pacijenta i pristanak zakonskog zastupnika/roditelja ili skrbnika

5. Pravo na pristup medicinskoj dokumentaciji

Pacijent ima pravo uvida u svu medicinsku dokumentaciju nastalu tijekom liječenja.

Roditelj/zakonski zastupnik/skrbnik ima pravo uvida u dokumentaciju pacijenta- svog djeteta.

6. Pravo na povjerljivost

Pacijent ima pravo na povjerljivost podataka koji se odnose na stanje njegova zdravlja sukladno propisima o čuvanju profesionalne tajne i zaštiti osobnih podataka.

Pacijent ima pravo dati usmenu ili pisanu izjavu o osobama koje mogu biti obaviještene o njegovu prijmu u stacionarnu zdravstvenu ustanovu kao i o njegovom zdravstvenom stanju. Pacijent može imenovati i osobe kojima zabranjuje davanje tih podataka.

Roditelj/zakonski zastupnik/skrbnik ima pravo dati usmenu ili pismenu izjavu o osobama koje mogu biti obaviještene o prijemu pacijenta u zdravstvenu ustanovu kao i imenovati osobe kojima zabranjuje davanje tih podataka.

7. Pravo na održavanje osobnih kontakata

Pacijent ima pravo primanja posjeta tijekom boravka u bolnici sukladno redu zdravstvene ustanove.

8. Pravo na samovoljno napuštanje zdravstvene ustanove

O namjeri napuštanja mora se dati pisana prijava.
Osim u slučajevima kada bi štetilo zdravlju pacijenata ili sigurnosti drugih osoba.

9. Pravo na privatnost

Pri pregledu, odnosno liječenju, a naročito prilikom pružanja osobne njege pacijent ima pravo na uvjete koji osiguravaju privatnost.

10. Pravo na naknadu štete

Pacijent ima pravo na naknadu štete sukladno općim propisima obveznoga prava.

Pročitajte više
Centar za razvoj vrijednosti

Odabrani liječnici iz primarne zdravstvene zaštite:

  • obiteljski liječnik
  • izabrani stomatolog
  • izabrani ginekolog
  • izabrani pedijatar

U kojim slučajevima smijem promijeniti izabranog doktora?

  • nakon isteka godine dana od zadnjeg izbora
  • promjena prebivališta/boravišta
  • izbivanje dulje od 3 mjeseca iz mjesta prebivališta/boravišta
  • ako je Vaš izabrani doktor prestao s radom, promijenio sjedište ordinacije ili prestao biti ugovorni doktor HZZO-a
  • ako Vaš izabrani doktor u skrbi ima više osiguranih osoba od propisanog maksimuma
  • ako je između Vas i doktora nastao poremećaj međusobnih odnosa koji onemogućuje daljnje liječenje